جهت تماس با ما و یا ثبت شکایات خود از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید.

[apress_contactform contactform_id=”83″ contactform_textcolor=”#5f778c” contactform_bgcolor=”#f1f1f1″ contactform_borcolor=”#dededd” contactform_focuscolor=”#29d69f” contactform_button_textcolor=”#ffffff” contactform_button_hover_textcolor=”#efefef” contactform_button_bgcolor=”#29d69f” contactform_button_hover_bgcolor=”#3bd6a5″ contactform_button_borcolor=”#29d69f” contactform_button_hover_borcolor=”#29d69f” contactform_button_size=”medium_buttton”]
[apress_icon_box iconcolor=”#e0ad3b” icon_hover_color=”” icon_size=”57″ iconposition=”center” contentboxtitle_size=”18″ boxtitlepad=”padding-top:10|padding-bottom:5″ title_desc_color=”#5f778c” icon_family=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-comment-o” contentboxtitle=”ارتباط با مدیر” contentboxarea=”@modir_charm”]
[apress_icon_box iconcolor=”#e0ad3b” icon_hover_color=”” icon_size=”57″ iconposition=”center” contentboxtitle_size=”18″ boxtitlepad=”padding-top:10|padding-bottom:5″ title_desc_color=”#5f778c” icon_family=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-phone” contentboxtitle=”شماره تماس” contentboxarea=”09380224897″]
[apress_icon_box iconcolor=”#e0ad3b” icon_hover_color=”” icon_size=”57″ iconposition=”center” contentboxtitle_size=”18″ boxtitlepad=”padding-top:10|padding-bottom:5″ title_desc_color=”#5f778c” icon_family=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-volume-control-phone” contentboxtitle=”لینک کانال تلگرامی ما:” contentboxarea=”@sabkepoya”]